V-Bucks

ข้อมูลผู้ใช้-Nintendo-ถูกเเฮกเป็นเเสนคน Gaming Gear

โดนเเฮกข้อมูล! ข้อมูลผู้ใช้ Nintendo ถูกเเฮกเป็นเเสนคน

แม้ค่ายเกมต่าง ๆ ที่เปิดให้บริการการใช้งานผ่านระบบออนไลน์จะมีการวางระบบป้องกันความปลอดภัยไว้อย่างหนาแน่น แต่หลายครั้งเหล่าแฮกเกอร์ก็ยังเจาะเข้ามาถึงได้ และล่าสุดนี้ก็เป็นทาง Nintendo ที่ข้อมูลของผู้ใช้งานจำนวนกว่าแสนคนถูกล่วงละเมิดไปได้