UK

Nintendo-01 ข่าวสารเกมส์เมอร์

โรงเรียนอังกฤษ ใช้เกม Nintendo ในการส่งเสริม “ทักษะชีวิต” แก่นักเรียน

NintendoLife รายงานว่า Nintendo UK จับมือกับ Digital Schoolhouse องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อนำเกมของ Nintendo หลายไตเติลมาใช้ประกอบการศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะเทคโนโลยีกับสารสนเทศแก่เด็กวัยกำลังโต