The Outer Worlds

the-outer-worlds-review-1280x720-01 OPENWORLD Game

เล่น The Outer Worlds ด้วยทางสันติ กับผู้เล่นที่จบเกมโดยไม่ฆ่าใครเลย

เล่น The Outer Worlds ด้วยทางสันติ กับผู้เล่นที่จบเกมโดยไม่ฆ่าใครเลย The Outer Worlds เป็นเกม RPG ที่ประกาศตัวชัดเจนว่าเปิดโอกาสให้ผู้เล่นสามารถเลือกเล่นและจบเกมได้อย่างหลากหลายวิธี จะเป็นคนดีหรือชั่วสุด ๆ ก็ได้ทั้งนั้น และคราวนี้ก็มีผู้เล่นที่สามารถจบเกมได้โดยที่ไม่ต้องฆ่าใครในเกมสักคนได้แล้ว…

the-outer-worlds-01 Online GAME

รอไปก่อน! The Outer Worlds จะยังไม่วางจำหน่ายบน Nintendo Switch จนกว่าจะถึงปีหน้า

รอไปก่อน! The Outer Worlds จะยังไม่วางจำหน่ายบน Nintendo Switch จนกว่าจะถึงปีหน้า ใครที่จะรอเล่น The Outer Worlds แบบพกพาก็คงต้องรอกันไปก่อน ทาง Private Division…