Source Engine 2

Half-Life-Alyx-01 FPS Game

เผยสเปกความต้องการของ PC ขั้นต่ำในการเล่น Half-Life: Alyx

เผยสเปกความต้องการของ PC ขั้นต่ำในการเล่น Half-Life: Alyx แม้ Half-Life: Alyx จะเป็นเกม VR อย่างเต็มรูปแบบ แต่ผู้เล่นหลายคนให้ความสนใจกับเกมดังกล่าวเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นซีรีส์เกม Half-Life ที่กลับมาคืนชีพอีกครั้งในรอบ 15…