RTX

RTX-3080-2 ข่าวสารเกมส์เมอร์

RTX ต่อไปในชื่อรุ่นว่า RTX 3080 นั่นเอง

หลังจากที่มีข่าวกระหน่ำออกมามากมาย ในที่สุดก็มีภาพหลุดของการ์ดจอรุ่นใหม่จาก Nvidia ที่จะสานต่อความแรงของตระกูล RTX ต่อไปในชื่อรุ่นว่า RTX 3080 นั่นเอง