Pro League

LOL-เลื่อนพิษไวรัสโคโรน่า-01 ข่าวสารเกมส์เมอร์

การแข่งขัน League of Legends Pro League ในจีน ถูกเลื่อนไม่มีกำหนด ไวรัสโคโรน่าระบาดหนัก

การแข่งขัน League of Legends Pro League ในจีน ถูกเลื่อนไม่มีกำหนด เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโลนา การแข่งขัน LPL (League of Legends Pro League)…