Crowdfunding

Xiaomi-SUV-01 ข่าวสารเกมส์เมอร์

Xiaomi เปิดระดมทุนแบบ Crowdfunding เพื่อหาทุนสร้างรถยนต์ SUV

Xiaomi เปิดระดมทุนแบบ Crowdfunding เพื่อหาทุนสร้างรถยนต์ SUV บนโลกนี้น่าจะเหลืออีกเพียงแค่ไม่กี่อย่างแล้วที่ทาง Xiaomi ยังไม่ได้ทำออกมาขาย เพราะก่อนหน้านี้ก็มีทั้งตู้ปลาอัจฉริยะ และบ้านสำเร็จรูปบนดาวอังคาร ล่าสุดนี้ก็สานฝันต่อในการระดมทุนเพื่อสร้างรถยนต์ SUV ในแบบออนไลน์แล้ว ทาง Xiaomi ได้เปิดตัวหน้าเว็บไซต์สำหรับการระดมทุนเพื่อสร้างรถยนต์…