Call of Duty: Mobile

call_of_duty_mobile_-_publicity-01 FPS Game

Call of Duty: Mobile เตรียมนำระบบรองรับใช้จอยคอนโทรลเลอร์กลับมาอีกครั้ง

Call of Duty: Mobile เตรียมนำระบบรองรับใช้จอยคอนโทรลเลอร์กลับมาอีกครั้ง Call of Duty: Mobile จะสามารถกลับมาใช้จอยคอนโทรลเลอร์ได้อีกครั้ง แต่อย่าคาดหวังว่าจะใช้งานคล้ายกับช่วง Beta ทีมงาน Activision ประกาศยืนยันว่า Call…