OPENWORLD Game

Rockstar-North1GTA6 OPENWORLD Game

GTA 6 อาจจะมาเร็วขึ้นหลังเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง ของ Rockstar

GTA 6 อาจจะมาเร็วขึ้นหลังเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง ของ Rockstar แม้ว่าตอนนี้เราจะยังไม่มีข่าวคราวใด ๆ เกี่ยวกับ GTA 6 มากนัก แต่อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของ Rockstar North ตอนนี้ทำให้แฟน…

cyberpunk2077 OPENWORLD Game

ไม่ว่าจะซื้อCyberpunk 2077จากที่ไหน ผู้เล่นก็จะได้ Content เท่ากัน

ไม่ว่าจะซื้อCyberpunk 2077จากที่ไหน ผู้เล่นก็จะได้ Content เท่ากัน ในวงการเกมปัจจุบันมักจะมีแพคเกจให้เหล่าเกมเมอร์ได้เสียเงินเพิ่ม ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเนื้อหาพิเศษ สกินใหม่ ๆ รวมไปจนถึงการ Early Play หรือเล่นก่อน ยังไม่นับที่แต่ละแพลตฟอร์มจะมีเนื้อไม่เท่ากันอีก อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่มีผลกับเกม Cyberpunk…