October 12, 2019

hideo-kojima-2019-01 ข่าวสารเกมส์เมอร์

Hideo Kojima กล่าวขอบคุณ Konami ที่ทำให้เขามีตัวตนจนถึงทุกวันนี้ เพราะประสบการณ์การทำงาน 30 ปี กับ Konami

Hideo Kojima กล่าวขอบคุณ Konami ที่ทำให้เขามีตัวตนจนถึงทุกวันนี้ เพราะประสบการณ์การทำงาน 30 ปี กับ Konami ถ้าหากไม่มี Konami ชายที่มีชื่อว่า Hideo Kojima อาจจะไม่มีความหมายต่อวงการเกมจนถึงทุกวันนี้…