September 16, 2019

Dino-Crisis-2019-01 ข่าวสารเกมส์เมอร์

เผยวิดีโอเกมเพลย์ Dino Crisis ฉบับ Fanmade พัฒนาด้วย Unreal Engine 4

เผยวิดีโอเกมเพลย์ Dino Crisis ฉบับ Fanmade พัฒนาด้วย Unreal Engine 4 หลังจากสองเดือนที่ผ่านมา แฟนเกมเปิดเผยว่า Dino Crisis ฉบับ Fanmade ด้วย…