โรงเรียนอังกฤษ ใช้เกม Nintendo ในการส่งเสริม “ทักษะชีวิต” แก่นักเรียน

Nintendo-01

โรงเรียนอังกฤษ ใช้เกม Nintendo ในการส่งเสริม “ทักษะชีวิต” แก่นักเรียน

ถึงแม้วิดีโอเกมจะเป็นสื่อบันเทิงที่มักตกเป็นแพะรับบาปสำหรับใครหลายคน แต่ไม่ใช่สำหรับโรงเรียนอังกฤษแห่งนี้ ที่ใช้วิดีโอเกมของ Nintendo เพื่อสำหรับการศึกษา “ทักษะชีวิต”

NintendoLife รายงานว่า Nintendo UK จับมือกับ Digital Schoolhouse องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อนำเกมของ Nintendo หลายไตเติลมาใช้ประกอบการศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะเทคโนโลยีกับสารสนเทศแก่เด็กวัยกำลังโต

โรงเรียน Digital Schoolhouse ยกตัวอย่างได้ใช้เกม Smash Bros Ultimate เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการจัดการและทีมเวิร์ค ในการเอาชนะคู่แข่งอีกฝ่ายหนึ่ง เปรียบเหมือนเป็นการแข่งขัน Esports สาขาเด็กโตเลยก็ว่าได้

หัวหน้าฝ่ายด้านการสื่อสารของ Nintendo UK กล่าวว่าการใช้วิดีโอเกมเพื่อการศึกษา จะสามารถ “ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ทั่วทั้งสหราชอาณาจักรได้”

Digital Schoolhouse ริเริ่มแคมเปญจับมือกับบริษัทเกมต่าง ๆ เพื่อนำวิดีโอเกมไปใช้ในการศึกษาตั้งแต่ปี 2014 ซึ่งองค์กรดังกล่าวก็ได้รับการสนับสนุนโดย UKIE ซึ่งเป็นอีกบริษัทไม่แสวงผลกำไร ที่ช่วยส่งเสริมสมาคมการค้าวิดีโอเกมของประเทศอังกฤษมายาวนานกว่า 30 ปี อีกด้วย